Σας καλωσορίζουμε στη διαδικτυακή πύλη “Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης – ΑΠΛΟ” του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

https://aplo.yeka.gr/

Η πύλη αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και στην αποτελεσματικότερη χάραξη δημόσιων πολιτικών για την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία.
Η λειτουργία των “Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης” του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανταποκρίνεται στην ανάγκη για μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση των διαδικασιών, αύξηση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της διαφάνειας και της ικανότητας ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης.

Περιεχόμενα Πύλης