Ψηφίσθηκε στη Βουλή, και αποτελεί νόμο του κράτους, το ν/σ «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» το οποίο περιλαμβάνει τροποποιήσεις της δασικής νομοθεσίας, απαραίτητες για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου της κατάρτισης των δασικών χαρτών και περαιτέρω διευκόλυνσης των πολιτών.

Ειδικότερα, ο νέος νόμος περιλαμβάνει κατ’ άρθρο τα εξής:

Άρθρο 1: Αναδάσωση και άλλες δασοκομικές εργασίες 

 • Πληρωμή από τον δικαιούχο της δαπάνης αναδάσωσης για εκτάσεις ως 4 στρέμματα, χωρίς την υποχρέωση σύνταξης σχετικής μελέτης
 • Δυνατότητα αντί για αναδάσωση και άλλων δασοκομικών εργασιών

Άρθρο 2: Γεωργική εκμετάλλευση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και ιδίως αυτών που εκχερσώθηκαν προ του 1975 

 • Επιτρέπονται μικροεγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την αγροτική καλλιέργεια
 • Για την εξαγορά λαμβάνονται υπόψη και οι ένορκες βεβαιώσεις σε συνδυασμό με άλλα έγγραφα (ΔΟΥ, ΕΛΓΑ, κλπ)
 • Μειώνεται το τίμημα εξαγοράς στο ¼ της αντικειμενικής αξίας
 • Μπορεί να καταβάλλεται σε 100 μηνιαίες δόσεις
 • Κατώτατη μηνιαία δόση στα 30 €
 • Εάν είναι επιθυμητό, δίνεται η δυνατότητα μόνο για έγκριση επέμβασης (χρήση)
 • Δυνατότητα μεταγραφής του δικαιώματος χρήσης στο Κτηματολόγιο
 • Δήλωση της έκτασης στον ΟΣΔΕ

Άρθρο 3: Λοιπές επιτρεπτές επεμβάσεις

 • Χωροθετούνται οι υδατοκαλλιέργειες (χερσαίες εγκαταστάσεις) επί εκτάσεων δασικού χαρακτήρα
 • Χωροθετούνται τα αστεροσκοπεία στις ίδιες εκτάσεις και δίνονται 3 χρόνια για τη νομιμοποίησή τους
 • Χωροθετούνται τα μελίσσια εκτός πάρκων, αλσών και χώρων αναψυχής, ενώ αφαιρείται το κατώτατο όριο απόστασης για επεμβάσεις που γίνονται σε εκτάσεις τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 4: Γεωργική εκμετάλλευση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007 

 • Επιτρέπονται μικροεγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την αγροτική καλλιέργεια
 • Αναγκαία οικονομοτεχνική μελέτη μόνο για τις εκτάσεις που δεν είναι στον ΟΣΔΕ
 • Η αναδάσωση περιλαμβάνεται πια σε συνολικό τίμημα (δαπάνη αναδάσωσης + αντάλλαγμα χρήσης) το οποίο είναι μεγαλύτερο από το αντάλλαγμα χρήσης του άρθρου 2
 • Κατώτατη μηνιαία δόση στα 30 €
 • Δυνατότητα μεταγραφής του δικαιώματος χρήσης στο Κτηματολόγιο
 • Δήλωση της έκτασης στον ΟΣΔΕ

 Άρθρο 5: Δασικοί χάρτες και αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

 • Δυνατότητα αποφάσεων επί αναρτημένου χάρτη για τις ΑΕΠΟ
 • Πρόσληψη από ΕΚΧΑ δασικών υπαλλήλων για τη λειτουργία της κατάρτισης των δασικών χαρτών
 • Αίτηση εξαγοράς ή επέμβασης εκχερσωμένης έκτασης που αναστέλλει την κύρωση του χάρτη στην αιτούμενη έκταση μέχρι την ολική κύρωσή του.
 • Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για όσες περιοχές λήγει η προθεσμία άμεσα, ώστε να μπορούν να υπαχθούν στις νέες διατάξεις για τις εκχερσώσεις
 • Δυνατότητα λειτουργίας των Επιτροπών Δασολογίου επί αναρτημένου χάρτη για αποφάσεις επί των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα
 • Ανάρτηση ορίων οικιστικών πυκνώσεων στους δασικούς χάρτες, έως τη λήξη της περιόδου των αντιρρήσεων

Άρθρο 6: Περί δασωμένων αγρών και χορτολιβαδικών εκτάσεων

 • Εντάσσονται στις διατάξεις περί δασωμένων αγρών α) τα κληροτεμάχια, β) οι εκτάσεις που δεν εμφανίζονται με δασική μορφή σήμερα, γ) οι εκτάσεις που έχουν τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού
 • Δίνεται η δυνατότητα στις Επιτροπές Δασολογίου να αποφασίζουν επί αναρτημένου χάρτη για το αν είναι δάσος ή δασική έκταση ώστε να βρει εφαρμογή το άρθρο 67 (δασωμένοι αγροί)
 • Δυνατότητα για αίτηση ένταξης στις διατάξεις των πεδινών χορτολιβαδικών εκτάσεων

 Άρθρο 7: Νυχτερινή φύλαξη φυσικού περιβάλλοντος  

 • Επιλύεται το θέμα της πληρωμής των νυχτερινών εξορμήσεων των δασικών υπαλλήλων

 Άρθρο 8: Επίλυση διένεξης μεταξύ Δημοσίου και Δήμου Ιωαννιτών

 • Επιλύεται η δικαστική διένεξη μεταξύ Δημοσίου και Δήμου Ιωαννιτών και αποδίδεται η κυριότητα της αμφισβητούμενης έκτασης στο Δήμο και την τοπική κοινωνία