Τις επιδόσεις, τους στόχους και τις προοπτικές της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, στη συνάντηση που είχε σήμερα στο ΥΠΕΝ με τον  Dr Fatih Birol, Εκτελεστικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (International Energy Agency-IEA), παρουσία και του γενικού γραμματέα Μιχάλη Βερροιόπουλου.

Η συνάντηση έγινε και με την ευκαιρία της προπαρασκευαστικής σύσκεψης εμπειρογνωμόνων του IEA και του ΥΠΕΝ, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο, με αντικείμενο, τα βασικά ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, τα οποία θα παρουσιαστούν κατά την επίσημη «Σε βάθος Εξέταση» (In Depth Review-IDR), τον ερχόμενο Απρίλιο.

Ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότι η ενεργειακή αγορά βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και σε αυτή τη φάση προωθούνται όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις και διαδικασίες για τη ριζική αναδιοργάνωση της. Ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επιδόσεις της χώρας στον τομέα των ΑΠΕ, επισημαίνοντας ότι ήδη έχει καλυφθεί ο ενδιάμεσος στόχος για το 2020. Στις άμεσες προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής συγκαταλέγονται η ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας. Τα θέματα αυτά, άλλωστε, θα είναι και στον πυρήνα της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής που θα παρουσιάσει η χώρα στην Σε Βάθος Εξέταση του IEA, που προγραμματίζεται για τις 3-7 Απριλίου, στην Αθήνα. Η τελική Έκθεση για την Ελλάδα θα παρουσιασθεί στα τέλη του έτους στην Αθήνα.

Ο κ. Birol απηύθυνε και επίσημα πρόσκληση στον Υπουργό να συμμετάσχει στην υπουργική συνάντηση του IEA, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου. Ο κ. Σταθάκης αποδέχθηκε την πρόσκληση.

Αμέσως μετά, ο κ. Birol παρουσίασε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο ΥΠΕΝ τις προοπτικές και τα συμπεράσματα για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, όπως περιγράφονται στο World Energy Outlook 2016,   μια  Έκδοση την οποία χαρακτήρισε ο ίδιος ως «Βίβλο του IEA». Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, του Υπουργείου Εξωτερικών, της ΡΑΕ, του ΑΔΜΗΕ, του ΛΑΓΗΕ, του ΔΕΣΦΑ και του ΚΑΠΕ.

Σύμφωνα με το World Energy Outlook:

-Η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει κορυφαίο ζήτημα. Αυξάνονται οι αβεβαιότητες, όπως και το εύρος των εργαλείων που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση τους.

-Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης συνιστά βασικό «καύσιμο», ισοδύναμο με τις ΑΠΕ, για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τον περιορισμό των εκπομπών CO2.

-Στα επόμενα χρόνια, ως το 2040, η σημαντικότερη πρόκληση εντοπίζεται στη μεγαλύτερη  διείσδυση των ΑΠΕ στη θέρμανση και τις μεταφορές.

-H υιοθέτηση ισχυρότερων πολιτικών, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού,  προδικάζει ότι το 2040, σύμφωνα με το ρεαλιστικό σενάριο του ΙΕΑ, το 37% της ηλεκτροπαραγωγής θα προέρχεται από τις ΑΠΕ.

-Σε αντίθεση με την προηγούμενη 25ετία (1990-2015), στο τρέχον αντίστοιχο διάστημα (2015-2040) τα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και κυρίως οι ΑΠΕ θα καλύπτουν σχεδόν το μισό της αυξημένης ζήτησης, αντικαθιστώντας έτσι το πετρέλαιο και τον άνθρακα.

-Η ζήτηση πετρελαίου στην τρέχουσα 25ετία ως το 2040 εμφανίζεται μειούμενη στην ηλεκτροπαραγωγή, τα κτίρια και τα επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ, αντίθετα, είναι αυξανόμενη στη ναυτιλία, τις αεροπορικές μεταφορές, την πετροχημική βιομηχανία και τις εμπορευματικές μεταφορές.

-Οι τιμές του πετρελαίου στα επόμενα 2-3 χρόνια δεν θα παρουσιάσουν μεγάλες αυξήσεις, λόγω των τεράστιων αποθεμάτων που υπάρχουν.

-Το LNG κερδίζει εντυπωσιακά έδαφος τα τελευταία χρόνια. Από το μερίδιο 26% που είχε το 2000 έναντι του φυσικού αερίου μέσω αγωγών, το 2014 ανήλθε στο 42%, με την πρόβλεψη για το 2040 να φθάσει στο 53%. Το ΙΕΑ επί της ουσίας μιλά για μια δεύτερη επανάσταση του φυσικού αερίου, που αναμένεται να επηρεάσει τις τιμές και τα συμβόλαια.

-Ο ΙΕΑ υπογραμμίζει την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, ώστε η Συμφωνία του Παρισιού να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες πολιτικές παγκοσμίως.