Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων είναι ένας νέος θεσμός, ο οποίος έχει ως βασική επιδίωξη την ελάφρυνση όλων των οφειλών μιας επιχείρησης (πολύ μικρής, μικρής, μεσαίας ή μεγαλύτερης) ταυτόχρονα με όλους τους πιστωτές της. Μέσω της ορθολογικής διευθέτησης ή ακόμη και απομείωσης των χρεών και τη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, στόχος είναι να διασωθούν βιώσιμες επιχειρήσεις και να διασφαλιστούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο θεσμικό πλαίσιο, που προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία, στην κατεύθυνση της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης που επιδιώκει η κυβέρνηση.

Για πρώτη φορά, με μια διαδικασία εκτός δικαστηρίου, μια υπερχρεωμένη αλλά βιώσιμη επιχείρηση μπορεί να συγκεντρώσει όλους τους πιστωτές της προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς όλους τους πιστωτές της, δηλαδή, τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές, βάσει ενός ορθολογικού σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Για πρώτη φορά, με αυτό το ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο θα μπορούν να γίνονται ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο, δηλαδή εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων οι οποίες θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, όσο και του δημοσίου το οποίο θα συνεχίσει να εισπράττει οφειλές από τις βιώσιμες επιχειρήσεις, που δεν θα οδηγηθούν σε πτώχευση.

Για πρώτη φορά, αξιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια η πραγματική ικανότητα αποπληρωμής της επιχείρησης και διαμορφώνεται ένα κοινώς συμφωνημένο πλάνο εξυπηρέτησης όλων των χρεών βάσει αυτής (και όχι αντιστρόφως όπως γινόταν μέχρι σήμερα στην πράξη), εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη και οικονομικά ωφέλιμη λύση.

Για πρώτη φορά, ο δανειολήπτης έχει τον πρώτο λόγο, καθώς αυτός εκκινεί τη διαδικασία, αυτός μπορεί να καταθέσει σχέδιο για τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του και έκθεση για τα περιουσιακά στοιχεία του και εγκρίνει τελικά το σχέδιο αναδιάρθρωσης, μέσα από μία συντονισμένη και οργανωμένη σε συγκεκριμένο πλαίσιο διαπραγμάτευση με τους πιστωτές του.

Για πρώτη φορά, ο εξωδικαστικός μηχανισμός περιλαμβάνει κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να μη διασωθούν μέσω αυτού, οι λεγόμενοι «στρατηγικοί κακοπληρωτές», οι οποίοι για ίδιον όφελος κατευθύνουν τις επιχειρήσεις τους, τους εργαζόμενους, αλλά και τους πιστωτές τους, σε οικονομικά αδιέξοδα.

Για πρώτη φορά, παρέχεται η ευκαιρία υπαγωγής όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων με βιώσιμα χαρακτηριστικά, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση των τελευταίων ετών.

Για πρώτη φορά, δημιουργείται ένας προδικαστικός μηχανισμός που προσφέρει τη δυνατότητα «παγώματος» καταδιωκτικών μέσων στα νομικά πρόσωπα, συμπληρώνοντας τη σχετική δικαστική προστασία που προσφέρει ο αναμορφωμένος Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.