Παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από το 2016, για τους ασφαλισμένους του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).

Η παράταση καλύπτει τους ασφαλισμένους του π. ΕΤΑΑ – ΤΑΝ (δικηγόροι) και αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο του 2016.

Επίσης, καλύπτει και τους ασφαλισμένους του π. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικοί) και π. ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ (υγειονομικοί) και αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές του β’ εξαμήνου του 2016. Στην σχετική απόφαση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) η παράταση δίνεται χωρίς να υπάρξουν προσαυξήσεις για τους ασφαλισμένους που θα κάνουν χρήση αυτής.

Όπως επισημαίνεται από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, «η παράταση κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να διευκολυνθούν οι ασφαλισμένοι στην καταβολή ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών εισφορών διατηρώντας τα ευεργετήματα που είναι συνδεδεμένα με την εμπρόθεσμη καταβολή τους».