Έως τις 31 Μαΐου 2017, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»  και  «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» του αναπτυξιακού N. 4399/2016, μετά από σχετικά αιτήματα υποψηφίων επενδυτών και εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός τους.