Παρατείνεται έως τις 6 Φεβρουαρίου 2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα μπορούν μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, 6 Φεβρουαρίου να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα.