Δημοσιεύτηκε η Απόφαση (ΑΔΑ 6Γ464653Π8-ΨΓΚ) του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την οποία παραχωρείται στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης μέρος των κτηρίων και υποδομών του Οικιστικού Συγκροτήματος Εργοταξίου Ελατιάς Δράμας (Δασικό χωριό Ελατιάς), που έως σήμερα διαχειρίζονταν από το Δασαρχείο Δράμας. Τα εν λόγω κτίρια και υποδομές βρίσκονται εντός του Δασικού Συμπλέγματος Δυτικού Νέστου και εντός του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, περιοχή αρμοδιότητας του παραπάνω Δασαρχείου.

Τα κτήρια παραχωρούνται για 20 χρόνια (με δυνατότητα παράτασης για άλλα 10) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών διαμονής και στέγασης των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Με αυτή την Απόφαση γίνεται φανερή η διάθεση του Υπουργείου για την έμπρακτη στήριξη της δασικής επιστήμης στη χώρα μας και την καλύτερη κατάρτιση των φοιτητών Δασολογίας στο αντικείμενο σπουδών τους. Γίνεται σαφές, πλέον, ότι με τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση του σημαίνοντος έργου των δασικών χαρτών, αλλά και την έκδοση ανάλογων αποφάσεων σαν τη σημερινή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεωρεί τον δασικό τομέα ακρογωνιαίο λίθο της περιβαλλοντικής διαχείρισης και συμβάλλει στην δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.