Με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, ο σύνδικος πτώχευσης δεν υποχρεούται πλέον να πληρώνει τον ΕΝΦΙΑ του πτωχού, αλλά υποχρεούται μόνο να υποβάλλει τη δήλωση στοιχείων ακινήτων στο όνομα του πτωχού.

Επίσης, κατά τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για το ακίνητο, το οποίο ανήκει σε πτωχό, καταργείται η υποχρέωση ρύθμισης οφειλών ΕΝΦΙΑ ή ΦΑΠ, διατηρείται όμως η υποχρέωση εξόφλησης του αναλογούντος φόρου πριν την εκποίηση του ακινήτου.