ΑΠΕ/ΜΠΕ

Στην Ημερίδα που διοργάνωσε, σήμερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην αίθουσα Ε1 του Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO MAROUSSI, με θέμα “Η εφαρμοσμένη καινοτομία στον κύκλο του νερού. Καλές πρακτικές στην επεξεργασία και διατήρηση του πόσιμου νερού, των αφαλατώσεων και των υγρών αποβλήτων”, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του ανέφερε ότι το περιβάλλον, οι υδατικοί πόροι και η καινοτομία αποτελούν πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Επεσήμανε δε ότι το πλέγμα νερό – ενέργεια αποτελεί σημείο σύγκλισης και σύνδεσης των πυλώνων αυτών, ιδίως μέσα από την εφαρμοσμένη καινοτομία και τις καλές πρακτικές για την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμησή τoυς.

“Η πρόταση της χώρας μας, αυτή την περίοδο, στο επίπεδο της διαχείρισης των υδάτων και των υγρών αποβλήτων προσβλέπει στην αναθεώρηση των υδατικών σχεδίων για όλες τις λεκάνες απορροής. Πρόκειται για δράση η οποία επηρεάζει την διαθεσιμότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 2017″, είπε ο Αν. ΥΠΕΝ.

Και συνέχισε: ”  Η αναθεώρηση αυτή έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από το 2015. Κλείνουμε, λοιπόν, μία καθυστέρηση επτά χρόνων, από την εκποίηση και έγκριση των πρώτων σχεδίων  διαχείρισης. Ταυτόχρονα, σε όλη τη χώρα θα υλοποιηθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής υποδομών, αποχέτευσης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ιδιαίτερα για τους οικισμούς κατηγορίας και προτεραιότητας Γ’, δηλαδή για τους οικισμούς  άνω των 2.000 κατοίκων, ώστε να ικανοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας, έναντι της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά και να εξοπλίσουμε τους μικρότερους και μεσαίους οικισμούς της χώρας, με υποδομές που θα προστατεύουν το περιβάλλον και θα υποστηρίζουν, τόσο την ποιότητα της ζωής των πολιτών, όσο και την οικοσυστηματική λειτουργία. Παράλληλα με αυτά τα έργα, προγραμματίζονται να υποβληθούν στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, συμπληρωματικά έργα ύδρευσης και επεξεργασίας νερού, στο σύνολο της χώρας”.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων στους τομείς της επεξεργασίας του πόσιμου νερού, των αφαλατώσεων και των υγρών αποβλήτων. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν η συμβολή και ο ρόλος της τεχνολογίας στα θέματα αυτά, με παρουσιάσεις από ομιλητές που προέρχονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η πολυπλοκότητα της διατομεακής καινοτομίας που σχετίζεται με το νερό και η διαδραστικότητα των τεχνολογιών, των φορέων και των παρόχων παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με δυνατότητες αντιμετώπισης φαινομένων, όπως η απώλεια ύδατος και η υπερεκμετάλλευσή του, που έχουν σαφές κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Επίσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητήθηκε ήταν η διαχείριση του πλέγματος νερό-ενέργεια στα νησιά της χώρας μας. Οι νησιωτικές περιοχές επειδή είναι απομακρυσμένες και περιβάλλονται από το θαλάσσιο χώρο είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε διάφορες πιέσεις, είτε αυτές είναι φυσικές, όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες-ξηρασία), καταιγίδες, αναμενόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας, λόγω κλιματικής αλλαγής, είτε είναι ανθρωπογενείς, όπως η υπεράντληση των υπόγειων υδάτων, η ρύπανση των υδροφορέων και η υφαλμύρωση τω γεωτρήσεων.

Η σημασία του νερού και η παγκόσμια κρίση, λόγω της μείωσης των αποθεμάτων, επιτάσσουν την ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού στη χώρα μας, κατά προτεραιότητα, στη βάση μίας στρατηγικής εξοικονόμησης των πόρων εθνικής κλίμακας, με καινοτόμα εργαλεία και καλές πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να δοθούν λύσεις για τη μόνιμη και μακροπρόθεσμη καταπολέμηση του φαινομένου της λειψυδρίας, τη διασφάλιση  παροχής άριστης ποιότητας νερού για τους πολίτες και την προώθηση της ελληνικής οικονομίας.

Η ανάπτυξη της καινοτομίας στο πλέγμα νερό-ενέργεια είναι στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης του περιβάλλοντος και αποτελεί ισχυρό εργαλείο στις δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προστασία, διαχείριση και ανάπτυξη των υδατικών και ενεργειακών πόρων της χώρας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αν. ΥΠΕΝ, “η οργάνωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων, καθώς και τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στην τεχνολογία και την επεξεργασία νερού, αποτελούν τομείς της περιβαλλοντικής δράσης που συμπληρώνουν και υποστηρίζουν την οικονομική και αναπτυξιακή λειτουργία, σε όλες τις περιοχές της χώρας μας. Ταυτόχρονα, δημιουργούν ένα νέο αντικείμενο, με σημαντική υπεραξία για τον κλάδο της τεχνολογίας περιβάλλοντος, ο οποίος δίνει προοπτική και εργασία σε νέους επιστήμονες”.

Εκτός του Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, χαιρετισμό απηύθυνε και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός.

Επίσης, συμμετείχαν και παρέθεσαν ομιλία οι κ.κ.  Ιακ. Γκανούλης, Ειδικός Γραμματέας Ε.Γ.Υ., Ιωαν. Γιανέλλης – Θεοδοσιάδης, Γ.Γ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωαν. Μπασκόζος, Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μ. Μανασσής, Αν. Καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, Β. Κανακούδης, Αν. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π. Θεσσαλίας, και Δ. Ασημακόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.​