Σε πληρωμές ύψους 6,5 εκατ. ευρώ προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 14/07/2017 έως τις 17/07/2017. Οι πληρωμές αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις μέτρων του ΠΑΑ της προηγούμενης περιόδου 2007 – 2013, ενισχύσεις σε ελαιουργικούς φορείς, για την προώθηση αγροτικών προϊόντων, τη βιολογική κτηνοτροφία κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ