Ξεκινά η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για την κάλυψη 54 θέσεων μόνιμου και ΙΔΑΧ (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τους εποπτευόμενους Φορείς του. Πρόκειται για θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα οι προκηρυχθείσες θέσεις ανά φορέα είναι:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 • 12 θέσεις ΠΕ κατηγορίας (κλάδου Διοικητικού- Οικονομικού, Μηχανικών,
  Περιβάλλοντος  και Ιατρών ειδικοτήτων)
 • 5 θέσεις ΤΕ κατηγορίας (κλάδου Πληροφορικής, Μηχανικών)
 • 4 θέσεις ΔΕ κατηγορίας (κλάδου Προσωπικού Η/Υ)

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

 • 4 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

 • 1 θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 • 1 θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

 • 2 θέσεις (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

 • 12 θέσεις ΔΕ κατηγορίας (Διοικητικών Γραμματέων και διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

 • 2 θέσεις ΤΕ Μηχανικών/Τεχνολογικών Εφαρμογών
 • 11 θέσεις ΔΕ κατηγορίας διαφόρων Τεχνικών ειδικοτήτων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.