Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας Πειραιώς, διαπιστώθηκε η παράβαση της υπερωριακής απασχόλησης για 109 εργαζόμενους. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε αφού υπήρξαν πολλές καταγγελίες προς το ΣΕΠΕ, που αφορούσαν εργασιακές παραβάσεις που συμβαίνουν στη συγκεκριμένη τράπεζα. Δόθηκε στην τράπεζα το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος για να απαντήσει εγγράφως, όμως οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν κρίθηκαν επαρκείς. Το πρόστιμο κρίθηκε ότι πρέπει να είναι της τάξης των 15.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, γεγονός που σημαίνει ότι η τράπεζα καλείται να καταβάλλει το ποσό του 1.635.000 ευρώ.