Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίζονται τα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν την κύρια κατοικία ή έδρα στο Δήμο Σκοπέλου της ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, λόγω της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Η ρύθμιση καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών γίνεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, σε εικοσιτέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αντιστοιχούν σε αυτά. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι τις 31.5.2017.

Η ρύθμιση αφορά χρέη, τα οποία είχαν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι την έκδοση της Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1020/9.2.2017 (ΦΕΚ 457 Β’/16.2.2017) και η είσπραξή τους ανεστάλη με την παράγραφο 2 της ανωτέρω απόφασης.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την 31 Μαΐου 2017 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.