Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων».

Η συμβολή στη δημόσια διαβούλευση, όλων των δραστηριοποιούμενων και συναρμόδιων φορέων για το υπαίθριο εμπόριο και κάθε ενδιαφερόμενου είναι ουσιώδης και τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου.

Το νομοσχέδιο, είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση OpenGov και η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14.00.