Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, εκπροσώπησε την Ελληνική Κυβέρνηση στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στις Βρυξέλλες στις 29 και 30 Μαΐου. Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν κυρίως τα θέματα της ψηφιακής στρατηγικής της Ένωσης, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αλλά και ο συντονισμός των κρατών – μελών στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής.

 

Στην παρέμβασή του ο κ. Χαρίτσης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μία ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιομηχανία, που θα της επιτρέψει να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις που θέτει το σύγχρονο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Ανάγκη που επισημάνθηκε και από Υπουργούς άλλων χωρών.

 

Όπως σημείωσε: «Δεν αρκούν οι οριζόντιες πολιτικές όπως η ενιαία ψηφιακή αγορά και η ενιαία αγορά ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από μία ενιαία βιομηχανική στρατηγική και στοχευμένες κλαδικές πολιτικές ενίσχυσης της βιομηχανίας, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους και θα υποστηρίζονται από επαρκή χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολιτικές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να βρίσκονται σε άμεσο διάλογο με τις πολιτικές συνοχής και συνολικότερα με τις πολιτικές χρηματοδότησης της Ένωσης. Είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία μεταξύ των χωρών και οι συντονισμένες προσπάθειες στην εκπόνηση και υλοποίηση των πολιτικών».

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήμανε πως η Ελλάδα ήδη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση: «Στον συνολικότερο αναπτυξιακό σχεδιασμό που υλοποιούμε ως Κυβέρνηση και Υπουργείο Οικονομίας, η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης καταλαμβάνουν κεντρική θέση, με όρους που θα εξασφαλίζουν την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητά τους στις νέες πιο απαιτητικές συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας. Έχουμε προσανατολίσει τόσο το νέο ΕΣΠΑ όσο και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο στη στήριξη της βιομηχανικής και μεταποιητικής δραστηριότητας. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα μάλιστα μας δικαιώνουν, καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στους τομείς της βιομηχανίας, της μεταποίησης και της αγροδιατροφής, όπου και έχει κατατεθεί η πλειοψηφία των επενδυτικών σχεδίων. Τέλος με αποφασιστικές τομές στο θεσμικό επίπεδο αλλά και σημαντικά κίνητρα προσανατολίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας».

 

Κλείνοντας την παρέμβασή του ο κ. Χαρίτσης τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να στηριχθεί σε λογικές διαρκούς μείωσης των μισθών και του εργατικού κόστους προκειμένου να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητας της: «Το κοινωνικό dumping μέσα από το συνεχές ψαλίδισμα των μισθών δεν είναι επιλογή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις αναδυόμενες οικονομίες με όρους χαμηλού μισθολογικού κόστους. Όπου εφαρμόστηκαν τέτοιες λογικές είχαν καταστροφικά αποτελέσματα στην κοινωνική συνοχή. Αντίθετα, το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ένωσης είναι το ιδιαίτερα μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό της. Εκεί λοιπόν πρέπει να επενδύσει. Η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης των οικονομιών της και η δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας, παράλληλα με ενεργές πολιτικές συνοχής τόσο μεταξύ των κρατών – μελών όσο και στο εσωτερικό τους, είναι όροι επιβίωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση».