Δήλωση του Υπουργού Επικρατείας, Χριστόφορου Βερναρδάκη:

 

Αναγνωρίζοντας την αξία του διαλόγου με όλες τις ομάδες ενδιαφέροντος και τους πολίτες για τη συνδιαμόρφωση δημοσίων πολιτικών,  θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση (προδιαβούλευση) πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Η προνομοθετική δημόσια διαβούλευση έχει ως στόχο τη συλλογή παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων πριν την έναρξη της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, έτσι ώστε ο νομοθέτης να έχει τη δυνατόν πληρέστερη εικόνα των αναγκών αλλά και των πιθανών ειδικών προβλημάτων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον υπό κατάρτιση νόμο.

Μετά την ολοκλήρωση της προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης και πριν την υποβολή στο Κοινοβούλιο, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση στον δικτυακό τόπο Opengov.gr όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία.

Σας καλώ να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας να συμμετέχετε ουσιαστικά στη συν-διαμόρφωση αυτής της σημαντικής πολιτικής και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνδρομή σας.

Ο Υπουργός Επικρατείας

Χριστόφορος Βερναρδάκης

Πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία