Υλοποιήθηκε η κυβερνητική δέσμευση που αφορά την απόδοση του πρώην Στρατοπέδου Παύλου Μελά στο Δήμο Παύλου Μελά και την τοπική κοινωνία.
Υπογράφηκε από το ΤΕΘΑ η σύμβαση παραχώρησης και αναρτήθηκε στη «Διάυγεια» το πρακτικο υπ. αριθμό 5, συμφωνα με το οποίο τα 332.103.98m2 ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ παραχωρούνται κατα χρήση για ενενήντα εννέα (99) έτη στο Δήμο Παύλου Μελά.