ΑΠΕ/ΜΠΕ

Υπογράφηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του υδροηλεκτρικού φράγματος του έργου της Μεσοχώρας. Σημειώνεται, ότι το έργο έχει απεμπλακεί πλήρως τόσο λειτουργικά, όσο και τεχνικά από τα έργα εκτροπής του Αχελώου και καθίσταται αμιγώς υδροηλεκτρικό.

Το συγκεριμένο έργο συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με το ενεργειακό σχέδιο της χώρας, με την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την ενίσχυση της εθνικής ενεργειακής δύναμης, που είναι η υδροηλεκτρική ενέργεια. Έως ένα βαθμό συμβάλλει και στα χαρακτηριστικά αυτονομίας που έχει το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ενέργεια, τροφοδοτεί την παραγωγική ανασυγκρότηση, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και αποτελεί για την περιοχή ένα πολύ σημαντικό συντελεστή ανάπτυξης.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.