ΑΠΕ/ΜΠΕ

Ψηφίστηκε την Πέμπτη 13 Ιουλίου  το νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

Με τον νέο νόμο προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ περί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων κ.λπ. και ρυθμίζονται: α) η λειτουργία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή συλλογικής προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων κ.λπ., β) άλλα θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.)

Από αυτό, εξαιρούνται τα smart phone και τα κινητά από την αμοιβή που κατανέμεται στους πνευματικούς δημιουργούς. Η αμοιβή για τα tablets και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ορίζεται στο 2% της αξίας τους, όπως προκύπτει και από τις αλλαγές της υπουργού Πολιτισμού, Λυδίας Κονιόρδου, στο νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.