Διαδικασίες και τεχνολογίες για την επεξεργασία του έρματος των πλοίων θεσπίζουν οι νέες διατάξεις του σχεδίου νόμου «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις»,  με σκοπό την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και τελικώς την εξάλειψη του κινδύνου εισαγωγής στις ελληνικές θάλασσες, αλλόχθονων ειδών μέσω του έρματος των πλοίων.

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθίσταται πλέον υποχρεωτική η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού στα πλοία για τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος. Η διαχείριση γίνεται  είτε με ανταλλαγή έρματος είτε με επεξεργασία έρματος. Η ανταλλαγή έρματος εφαρμόζεται ήδη σε μεταβατικό στάδιο, ενώ από τον Οκτώβριο του 2017, τα πλοία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα επεξεργασίας του έρματος. Το κόστος εγκατάστασης  του εξοπλισμού επιβαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πλοίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση του εξοπλισμού δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης για την ναυπηγοεπισκευή.