Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε τη σύναψη 256 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες), σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, για τη στελέχωση υπηρεσιών τους. Η μισθοδοσία των 256 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και προκύπτει από το αντίτιμο που καταβάλουν οι δημότες για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται (Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.