Την πλήρη αξιοποίηση του Μέτρου της oριστικής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων διασφάλισε  το ΥΠΑΑΤ  από την Κομισιόν. Συγκεκριμένα το υπουργείο, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου  προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη  σχετική παρέμβασή του προς τον Επίτροπο Αλιείας Karmenu Vella, πήρε το «πράσινο φως» για την πλήρη αξιοποίηση των πόρων του εν λόγω Μέτρου, με την ένταξη ενός μέρους των επιλαχόντων αλιέων, εφόσον κάποιοι εκ των υφιστάμενων 766 δικαιούχων δεν το υλοποιήσουν.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ένταξης στο Μέτρο ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2017 και χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπήρχε καμία δυνατότητα αντικατάστασης των δικαιούχων.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ