Διευκρινίσεις για την διαδικασία της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης  για το έτος 2017 (αξία δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ, παρακρατήσεις για το εθνικό απόθεμα κλπ) εξέδωσε με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) του ΥΠΑΑΤ.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ