Η παρούσα κυβέρνηση έχει ενισχύσει τους νέους επιστήμονες και τα ΑΕΙ με υποτροφίες και χορηγίες ερευνητικών προγραμμάτων σε βαθμό πρωτόγνωρο συγκριτικά με τα δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας. Οι υποτροφίες και οι χορηγίες γίνονται μέσω διαφόρων φορέων (απευθείας προκηρύξεις του ΕΛΙΔΕΚ, ΙΚΥ, τα ίδια τα ΑΕΙ, κλπ.).

Για να καταπολεμήσουμε το brain drain τρέχουν προγράμματα 175,5 εκ.€. Τα 114 εκ.€ αφορούν τα ΕΣΠΑ και τα 61,5 εκ.€ το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Από ΕΣΠΑ (114 εκ.€):

Υποστήριξη υποψηφίων διδακτόρων (υ.δ.) (ΙΚΥ): 19 εκ. ως το 2021, ωφελούμενοι 700+ υ.δ., επιλέχθηκαν ήδη 211 (2016), άμεσα επιλέγονται άλλοι 211 (2017).

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές: 30 εκ. ως το 2019, 2.300 ομάδες νέων ερευνητών.

Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών (ΙΚΥ): 23 εκ. ως το 2019, ωφελούμενη 860 μεταδιδάκτορες (289 ήδη χρηματοδοτούνται).

Απόκτηση διδακτικής ακαδημαϊκής εμπειρίας για νέους διδάκτορες: 42 εκ. ως το 2020, ωφελούμενοι 3700 διδάκτορες, ολοκληρώθηκε το 1ο ακαδ.έτος (2016-2017).

Από ΕΛΙΔΕΚ (61,5 εκ. €):

13,5 εκ.€ για υποψήφιους διδάκτορες (έχουν βγει οι προσκλήσεις),

24 εκ.€ για ερευνητικά έργα μεταδιδακτόρων ΑΕΙ & Ερευνητικών Κέντρων (προσκλήσεις εντός του 2017),

24 εκ.€ για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές (προσκλήσεις εντός του 2017).

Επιπλέον, από το ΕΛΙΔΕΚ θα δοθούν, για την υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας στα ΑΕΙ και τα ΕΚ 30 εκ.€ για εξοπλισμό.

Επίσης, από το ΕΣΠΑ προβλέπεται ενίσχυση του φοιτητικού πληθυσμού με τις παρακάτω δράσεις ύψους 156 εκ.€:

Oικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΙΚΥ): 51 εκ.€ ως το 2021, ωφελούμενοι 10.000 φοιτητές, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για 3685 φοιτητές (2016-2017), εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος προκηρύσσονται για το ακαδ. έτος 2017-2018.

Υποστήριξη Δομών Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών: 21 εκ.€ ως το 2019, αφορά 65.000 φοιτητές, έχουν προσκληθεί τα Ιδρύματα να υποβάλλουν προτάσεις για το σύνολο του ποσού.

Πρακτική άσκηση φοιτητών: 84 εκ.€ ως το 2021, ωφελούμενοι 70.000 φοιτητές.