Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 170.000 ευρώ στον Δήμο Καστοριάς. Το αίτημα του Δήμου που έκανε δεκτό ο υπουργός, σχετίζεται με το πρόβλημα υδροδότησης του οικισμού Δισπηλιού της Δημοτικής Ενότητας Μακεδνών, καθώς σε δείγματα από τη γεώτρηση που τον υδροδοτεί εντοπίστηκαν συγκεντρώσεις ακατάλληλης ουσίας πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, με αποτέλεσμα το νερό να κριθεί μη πόσιμο.

Στόχος του Δήμου είναι να λειτουργήσει εναλλακτικός τρόπος υδροδότησης του οικισμού με την κατασκευή βαρυτικού αγωγού ύδρευσης από υφιστάμενη δεξαμενή μέσω πηγής που ήδη υδρεύει άλλους οικισμούς.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.​