Ο Υπουργός Εσωτερικών ανταποκρινόμενος στα αιτήματα που υπέβαλαν δήμοι της χώρας, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ποσού συνολικού ύψους 750.000 ευρώ.

Ειδικότερα, για τα απαραίτητα έργα πρόληψης και αποκατάστασης των ζημιών και καταστροφών, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Νομού Αττικής και Πέλλας, Νομού Πέλλας, εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 50.000 ευρώ και 200.000 ευρώ αντίστοιχα, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επίσης, ο Δήμος Βύρωνα, Νομού Αττικής, ενισχύεται με το ποσό των 330.000 ευρώ προκειμένου να υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα υποδομών, για τις άμεσες ανάγκες στέγασης των μαθητών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα (Κτίριο Χαραλαμπόπουλου).

Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών ανταποκρινόμενος και στις εκκλήσεις και παραινέσεις των κατοίκων της περιοχής του Αλεποχωρίου, λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων πόσιμου νερού, ενέκρινε την επιχορήγηση ποσού ύψους 170.000 ευρώ, στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, Νομού Αττικής, αποκλειστικά για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής, με σκοπό την εξ’ ολοκλήρου κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της περιοχής του Αλεποχωρίου, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας.