Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 6.732.647,36 ευρώ, στο πλαίσιο Προσκλήσεων των Προγραμμάτων «ΦιλόΔημος», για τη βελτίωση της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων, τη συντήρηση σχολείων και την αναβάθμιση παιδικών χαρών, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης του ∆ήµου Ιωαννιτών, Νομού Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ, αποκλειστικά για τη βελτίωση και ανάπτυξη βασικών υφιστάµενων περιβαλλοντικών υποδοµών για την προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας-Ιωάννινα, εντός του πλαισίου του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι».

Ακολούθως, εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης του Δήμου Τρίπολης, Νομού Αρκαδίας, συνολικού προϋπολογισμού 372.600,00 ευρώ (ΠΕΔ-ΥΠΕΣ: 240.600,00 ευρώ, ίδιοι πόροι δήμου: 132.000,00 ευρώ), για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, εντός του πλαισίου του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

Τέλος, για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής: 

Δήμος Νομός ΠΔΕ – ΥΠΕΣ Ίδιοι πόροι Σύνολο
Ζαγοράς – Μουρεσίου Μαγνησίας 206.000,00 € 0,00 € 206.000,00 €
Περιστερίου Αττικής 305.981,16 € 0,00 € 305.981,16 €
Πύργου Ηλείας 223.000,00 € 74.000,00 € 297.000,00 €
Ρεθύμνης Ρεθύμνου 207.000,00 € 119.310,00 € 326.310,00 €
Σφακίων Χανίων 201.977,40 € 22.778,80 € 224.756,20 €

Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.