Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των Προγραμμάτων «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της Απόφασης 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018), ο υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την ένταξη των κάτωθι Πράξεων δήμων συνολικού ποσού ύψους 4.885.000 ευρώ με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 2.770.300 ευρώ.

Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:

Δήμος Νομός ΠΔΕ – ΥΠΕΣ Ίδιοι πόροι Σύνολο
Αιγάλεω Αττικής 304.600,00 € 495.400,00 € 800.000,00 €
Πατρέων Αχαΐας 1.150.000,00 € 950.000,00 € 2.100.000,00 €
Κερατσινίου-Δραπετσώνας Αττικής 379.100,00 € 1.205.900,00 € 1.585.000,00 €

 

Επίσης, για την προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» η Πράξη του Δήμου Ιωαννιτών, νομού Ιωαννίνων,  συνολικού ποσού ύψους 400.000,00 € ευρώ, με τη συμμετοχή του δήμου να ανέρχεται στο ποσό των 119.000,00 ευρώ.

Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.

Επιχορήγηση 1,3 εκατ. ευρώ στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους

Ακολούθως, εγκρίθηκε η επιχορήγηση ποσού συνολικού ύψους 1.337.290,00 ευρώ στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος, νομού Αττικής, αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Ενισχύσεις 320.000 ευρώ στους Δήμους Φιλιατών και Κόνιτσας για την αντιμετώπιση ζημιών από την κακοκαιρία

 Τέλος, εγκρίθηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 320.000 ευρώ στους Δήμους Φιλιατών, νομού Θεσπρωτίας (ευρώ 250.000) και Κόνιτσας, νομού Ιωαννίνων (ευρώ 70.000), αποκλειστικά για την κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής, με σκοπό την επιδιόρθωση ζημιών και βλαβών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους