Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των Προγραμμάτων «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της Απόφασης 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018), ο υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την ένταξη των κάτωθι Πράξεων δήμων συνολικού ποσού ύψους 7.981.987,20 ευρώ με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 2.628.548,00 ευρώ.

Για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:

Δήμος Νομός ΠΔΕ – ΥΠΕΣ Ίδιοι πόροι Σύνολο
Κιλκίς Κιλκίς 257.400,00 € 0,00 € 257.400,00 €
Έδεσσας Πέλλας 158.800,00 € 0,00 € 158.800,00 €
Μύκης Ξάνθης 132.100,00 € 34.100,00 € 166.200,00 €
Αθηναίων Αττικής 1.865.200,00 € 1.734.800,00 € 3.600.000,00 €

 

Για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:

Δήμος Νομός ΠΔΕ – ΥΠΕΣ Ίδιοι πόροι Σύνολο
Παιονίας Κιλκίς 206.000,00 € 0,00 € 206.000,00 €
Ηρακλείου Αττικής 225.000,00 € 75.000,00 € 300.000,00 €
Κρωπίας Αττικής 207.000,00 € 189.800,00 € 396.800,00 €
Κόνιτσας Ιωαννίνων 205.939,20 € 0,00 € 205.939,20 €
Ζηρού Πρέβεζας 214.000,00 € 0,00 € 214.000,00 €
Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής 213.000,00 € 100.000,00 € 313.000,00 €
Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας 205.000,00 € 0,00 € 205.000,00 €
Αγίας Βαρβάρας Αττικής 204.000,00 € 36.000,00 € 240.000,00 €

 

Για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:

Δήμος Νομός ΠΔΕ – ΥΠΕΣ Ίδιοι πόροι Σύνολο
Σαλαμίνος Αττικής 155.000,00 € 0,00 € 155.000,00 €
Χανίων Χανίων 260.000,00 € 158.128,00 € 418.128,00 €
Μυλοποτάμου Ρεθύμνου 195.000,00 € 25.720,00 € 220.720,00 €
Αγιάς Λάρισας 195.000,00 € 0,00 € 195.000,00 €
Δεσκάτης Γρεβενών 145.000,00 € 0,00 € 145.000,00 €
Μεγαρέων Αττικής 165.000,00 € 275.000,00 € 440.000,00 €
Κορυδαλλού Αττικής 145.000,00 € 0,00 € 145.000,00 €

 

Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.