Την 7 Ιουνίου στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε χώρα η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης (MoU) μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στην Αεροπορία.

Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του EASA Patrick Ky υπέγραψαν το Μνημόνιο παρουσία της Επιτρόπου Μεταφορών Violeta Bulc.

Κατά την τελετή της υπογραφής ο Υπουργός εξήρε την τεχνογνωσία του EASA στα ζητήματα ασφάλειας στις αερομεταφορές και τη σπουδαιότητα που προσλαμβάνει η συμφωνία τεχνικής βοήθειας αυτή την εποχή που υλοποιούνται οι προσπάθειες του Υπουργείου για την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Ενόψει των αλλαγών που συνίστανται στο διαχωρισμό των λειτουργιών της ΥΠΑ σε Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με ρυθμιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με αρμοδιότητες οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης και λειτουργίας αεροδρομίων και υδατοδρομίων, το Υπουργείο θα χρησιμοποιήσει ως τεχνικό σύμβουλο τον EASA για την υλοποίηση της επικείμενης αναδιοργάνωσης.

Η εταιρική σχέση έχει σκοπό όχι μόνο τη βελτίωση των επιδόσεων της Ελλάδας σε όλο το κανονιστικό και εποπτικό έργο που σχετίζεται με ζητήματα αεροπορικής ασφάλειας αλλά και την παροχή τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης  για ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα.

Σύμφωνα με ρήτρα του Μνημονίου οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας χρησιμοποιούνται μόνο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από αυτό και διέπονται από την αρχή της εμπιστευτικότητας.

Η Επίτροπος Μεταφορών συνεχάρη τα συμβαλλόμενα μέρη για την υπογραφή της τεχνικής συνεργασίας και εξήρε τη σημασία της τόσο για τις αερομεταφορές της Ελλάδας όσο και για το επιβατικό κοινό