ΑΠΕ/ΜΠΕ

Καθορίστηκε ο τύπος των τίτλων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων.

Η απόφαση σε μορφή pdf