2 Ιουνίου 2023

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας

ΥΠΟΥΡΓΟΣ