1 Δεκεμβρίου 2023

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ