Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ιστοσελίδας παρουσίασης του «Πλαισίου Στρατηγικής για την ενδυνάμωση των Νέων: Νεολαία ’17-’27» σε συνέχεια της έγκρισης του από το διευρυμένο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.) στις 10 Μαΐου 2018.

  www.neagenia.gr/neolaia17-27