Ολοκληρώθηκε η κατανομή των πιστώσεων των Ομοσπονδιών για το έτος 2017.

Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, που ήταν ολυμπιακή, οι επιχορηγήσεις παρουσιάζουν αυξήσεις ή παραμένουν στα ίδια επίπεδα, συγκριτικά με την τελική αναμόρφωση αυτών το 2016.

Στην τελική εκταμίευση της φετινής χρονιάς οι επιχορηγήσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες των Ομοσπονδιών και πάντα μέσα στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού.

Τις πιστώσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα της Γενικης Γραμματείας Αθλητισμού.