Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων για την ένταξη στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020,  σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Πληρωμής και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν καταθέσει αίτηση μπορούν να ενημερωθούν από το πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.