Παραχωρείται από το Υπουργείο Οικονομικών, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Υγείας και για 50 χρόνια, η χρήση ακινήτου του Δημοσίου για την στέγαση της Δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

Σημειώνεται ότι τα 2/3 της κυριότητας του ακινήτου είχαν παραχωρηθεί με το άρθρο 70 παρ. 6 του ν. 4484/2017.