Σε πληρωμές συνδεδεμένων ενισχύσεων για διάφορα αγροτικά προϊόντα, συνολικού ύψους 191 εκατ. ευρώ, προχώρησε πρόσφατα ο Οργανισμός Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) του ΥΠΑΑΤ.

Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσό αφορά στην ειδική ενίσχυση βάμβακος (178.698.569 ευρώ) και τα υπόλοιπα ποσά αφορούν δικαιούχους συνδεδεμένων ενισχύσεων για την καλλιέργεια μήλων, βιομηχανικής ντομάτας, ροδάκινων προς χυμοποίηση, ζαχαρότευτλων, πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, βρώσιμων οσπρίων κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ