Προκήρυξη 4 θέσεων επιστημονικών συνεργατών στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Προκήρυξη πλήρωσης, με ειδική διαδικασία επι-Προκήρυξη πλήρωσης, με ειδική διαδικασία επι-λογής, τεσσάρων (4) θέσεων τακτικών επιστημονικών συνεργατών, για μια τριετία, στο ΚέντροΑνάλυσης και Σχεδιασμού (Κ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών σε μορφή pdf