Το πρόγραμμα σεμιναρίου βραχείας εκπαίδευσης -Νέα Είδη καλλιέργειας φυτών σε μορφή pdf

To πρόγραμμα σεμιναρίου βραχείας εκπαίδευσης Αμπελουργία σε μορφή pdf

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας σε μορφή doc:

H αίτηση  σε μορφή doc