Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή νέων στα σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης τα οποία θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Τριπτόλεμος» 2017 – 2018.

1. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  σε μορφή doc

2. Η αίτηση συμμετοχής σε μορφή doc

3. Το πρόγραμμα ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 

4. Το πρόγραμμα ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 

5. Το πρόγραμμα ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ & ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑ 

6. Το πρόγραμμα ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

7. Το πρόγραμμα ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ