Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στις επίσημες ιστοσελίδες των Περιφερειακών Δ/νσεων ΠΕ & ΔΕ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών υποψηφίων του κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα με την αριθμ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/Β΄/11-04-2018) Υπουργική Απόφαση.

Επιπρόσθετα στις ως άνω ιστοσελίδες αναρτήθηκαν οι πίνακες απορριπτέων (όπου υπήρχαν) και τα σχετικά Δελτία Τύπου.

Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) από την Τρίτη 5/6/2018 στις 09.00΄ έως και τη Δευτέρα 11/6/2018 στις 14.00΄.

 

1)ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ&ΘΡΑΚΗ                   ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

2)ΑΤΤΙΚΗ                                                 ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

3)ΒΟΡΕΙΟ  ΑΙΓΑΙΟ                                   ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   

4)ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ                               ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

5)ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                          ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   

6)ΗΠΕΙΡΟΣ                                               ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

7)ΘΕΣΣΑΛΙΑ                                            ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

8)ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ                                        ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

9)ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                        ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ    

10)ΚΡΗΤΗ                                              ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ       

11)ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                                  ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

12) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                               ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

13)ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ                             ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ