ΑΠΕ/ΜΠΕ

Πρωτοπορώντας σε ολόκληρη τη Δημόσια Διοίκηση, η Βουλή των Ελλήνων προχωρά στην ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, στο πλαίσιο περαιτέρω εκσυγχρονισμού των λειτουργιών της.

Συγκεκριμένα, από την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, με την έναρξη της Γ΄ Συνόδου της ΙΖ΄ Βουλευτικής Περιόδου, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Βουλής για την ηλεκτρονική διαβίβαση των σχετικών με τα Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου εγγράφων, μεταξύ της Βουλής και των Υπουργείων. Απόρροια αυτής της καινοτομίας είναι η κατάργηση της φυσικής διακίνησης των εγγράφων με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην εξοικονόμηση πόρων (χρήση χαρτιού, μετακινήσεις προσωπικού, διαχείριση εργασιακού χρόνου κ.λπ.) και η διακίνησή τους ηλεκτρονικά, με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.

Τα Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που αρχικά θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά είναι οι Ερωτήσεις, οι Αναφορές και οι Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων, ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει τις 12.500 εγγραφές ετησίως. Η διαδικασία της διαβίβασης των εγγράφων αυτών από τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής προς τα αρμόδια Υπουργεία θα είναι απλή και συνίσταται κατ’ αρχάς στη δημιουργία ηλεκτρονικού αντιγράφου του εγγράφου που κατατίθεται από τον Βουλευτή, το οποίο ο εντεταλμένος υπάλληλος της Βουλής θα υπογράφει ψηφιακά. Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και σφραγίδα χρονοσήμανσης καθιστούν το ηλεκτρονικό έγγραφο αυθεντικό και έγκυρο. Στη συνέχεια το έγγραφο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του(των) αρμόδιου(ων) Υπουργείου(ων). Η αντίστροφη διαδικασία θα πραγματοποιείται για τις Απαντήσεις των Υπουργείων προς της Βουλή.

Μέχρι το τέλος του χρόνου και στο πλαίσιο της ψηφιακής της μετάβασης, η Βουλή θα ολοκληρώσει το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ – Papyros) με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής και για όλες τις Υπηρεσίες της, καθιστώντας την πρωτοπόρο στο Δημόσιο Τομέα. Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί ήδη πιλοτικά μεταξύ του γραφείου του Γενικού Γραμματέα, της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών και του Τμήματος Γραμματείας της Βουλής. Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, θα αρχίσουν να διασυνδέονται σταδιακά με το ΣΗΔΕ όλες οι διευθύνσεις της Βουλής.

Ηλεκτρονική θυρίδα Βουλευτή

Παράλληλα, σχεδιάζεται εντός του 2018 να υλοποιηθεί η ηλεκτρονική θυρίδα Βουλευτή, η οποία θα αποτελέσει τον ψηφιακό χώρο όπου οι Βουλευτές θα  παραλαμβάνουν έγγραφα που τους αφορούν (π.χ. πρακτικά συνεδριάσεων Ολομέλειας), καθώς και ενημερώσεις για το έργο της Βουλής (π.χ. συνεδρίαση Επιτροπής στην οποία συμμετέχουν). Μελετάται επίσης και θα τεθεί στη διάθεση των Βουλευτών ειδική εφαρμογή για εκτέλεση βασικών ηλεκτρονικών λειτουργιών μέσω του κινητού τους τηλεφώνου (π.χ. αποστολή ενός εγγράφου με ψηφιακή υπογραφή).

Τα ανωτέρω αναμένεται να έχουν ευεργετικές συνέπειες, όπως η εξοικονόμηση πόρων για τη Βουλή, η περιβαλλοντική πρόνοια, η ευκολότερη πρόσβαση και διαχείριση εγγράφων και ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός λειτουργίας της.

Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων

Τέλος, μέριμνα λαμβάνεται και για την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων της Βουλής. Έχει σχεδιαστεί και πρόκειται να υλοποιηθεί άμεσα η δημιουργία Disaster Recovery Center (για την αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφής) σε χώρο εκτός των κτηρίων της Βουλής, στον οποίο θα αποθηκεύονται σε πραγματικό χρόνο όλα τα έγγραφα που διακινούνται σε αυτήν. Έτσι, σε περίπτωση κακόβουλης ενέργειας ή φυσικής καταστροφής των Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων της Βουλής, θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανάκλησης των πληροφοριών και η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της.