1 Οκτωβρίου 2023

ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
«Γέφυρες Ανάπτυξης στην Ήπειρο»: 5ο  Περιφεριακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, Ιωάννινα