12-06-18 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΑΟΔ ΕΠΑΛ (ημερήσια)

12-06-18 Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ (ημερήσια)

12-06-18 Ναυσιπλοϊα ΙΙ ΕΠΑΛ (ημερήσια)

12-06-18 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΕΠΑΛ (ημερήσια)

12-06-18 Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί ΕΠΑΛ