Μαθητές συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο 1ο ΕΠΑΛ Ζωγράφου , Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018. Ξεκίνησαν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στο Επαγγελματικά Λύκεια με πρώτο μάθημα την Ελληνική Γλώσσα. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας

Μηχανές Πλοίου ΙΙ ΕΠΑΛ

Προγραμματισμός Υπολογιστών ΕΠΑΛ

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΠΑΛ

Τεχνολογία Υλικών ΕΠΑΛ

Δενδροκομία ΕΠΑΛ