23 Ιουλίου 2024

Λέξη-κλειδί: Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ενισχύεται η θεσμική και λειτουργική ανεξαρτησία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ενόψει της επικείμενης επαναδιαπίστευσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) από την Υποεπιτροπή Διαπίστευσης του Διεθνούς Συντονιστικού Οργάνου των Εθνικών Θεσμών Προστασίας και Προώθησης των Δικαιωμάτων...