3 Δεκεμβρίου 2023

ΣΠΙΡΤΖΗΣ – ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

σχέδιο ανάπτυξης γραμμών του Μετρό Θεσσαλονίκης