14 Ιουλίου 2024

σχέδιο ανάπτυξης γραμμών του Μετρό Θεσσαλονίκης

ΣΠΙΡΤΖΗΣ – ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ